Överlägg

Hem

Vad är dränering?

Dränering innebär helt enkelt att man leder bort oönskat grundvatten och ytvatten från ett visst område vid grundläggning eller gatu- och vägbyggnation.

Dränering är viktigt vid husbyggnation för att vattnet från regn och snö inte ska ta sig in i husets grund, bottenplatta eller källare. Om vattnet tränger sig igenom uppstår fuktskador i husets bottenplatta eller källare som senare kan utvecklas till mögel. Mögel kan orsaka hälsoproblem på husets invånare och fukten kan söka sig till andra ställen som väggar och golv, vilket kan resultera i mycket dyra och kostsamma reparationer. Därför är dränering viktigt.

Hur ofta ska det dräneras?

Det finns hus och byggnader med ypperlig bra dränering som kan fungera i upp till 50 år. Likväl finns det hus och byggnader där dräneringen inte alls var lika bra och behovet att dränera uppstår efter 10 år. En tumregel är dock att utföra en fuktmätning om det är mer än 25 år sedan man senast lade nytt skydd mot fukt. En inspektion av väggar i en källare kan ändå peka mot fuktskador om väggar exempelvis visar svarta fläckar.

Hos oss kan du boka en kostnadsfri fuktmätning.

En gul grävmaskin gräver i marken